wodnik
20.I - 19.II

Zalety;
powaga, intuicja, lojalność, stałość poglądów, uprzejmość, wytrwałość, wierność, prawość, szczerość, dobroć.

Wady;
niewiara w siebie, egoizm, pesymizm, skłonność do depresji, niedyskrecja, niezdecydowanie, nie potrafi się skupić, niepewność, indolencja,

Jaki jest;
szybki w działaniu, myślący, zręczny, bystry, czuły, ciekawy, inteligentny, żądny triumfów i uznania, cierpliwy, wierny, silny, władczy, czujny, bystry, subtelny, ostrożny, wytrwały, ambitny, zdecydowany, dobroduszny, praktyczny, obrotny, przedsiębiorczy, przewidujący, nieufny, zadowolony z siebie